หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (TBC)

ผู้เข้าชม 60 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC642
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล/อุตสาหการ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (TBC)
ISBN :   BB-078
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

*นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                           

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                              

*พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                                                                            

*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                     

*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                     

*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                     

*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials)                                                                      

*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials )                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                               

*วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                             

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                             

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                                 

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                          

*แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                           

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top