หมวดสินค้าหลัก

รองผู้บังคับหมู่ นายสิบตำรวจ (สายปราบปราม) นสต. สรุป+ข้อสอบล่าสุด (TTN)

ผู้เข้าชม 62 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TT010
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 20 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รองผู้บังคับหมู่ นายสิบตำรวจ (สายปราบปราม) นสต. สรุป+ข้อสอบล่าสุด (TTN)
ISBN : 978-616-216-952-6
พิมพ์ : มิถุนายน 2564
จำนวน : 262 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
หลักสูตร >> เล่มเดียวครบ
> ความสามารถทั่วไป
> ภาษาไทย
> ภาษาต่างประเทศ
> ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
> กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
> สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน 
 
สารบัญ
ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
→ เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป
→ เจาะข้อสอบ ภาษาไทย
→ เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
→ เจาะข้อสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
→ เจาะข้อสอบ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
→ เจาะข้อสอบ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
→ ระบบจำนวน
→ เจาะข้อสอบ ระบบจำนวน
→ เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 1
→ เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 2
→ เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ชุดที่ 3
→ เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษตำรวจ
→ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
→ เจาะข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
→ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน
→ ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซี่ยน
→ แนวข้อสอบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 / นายสิบตำรวจ

Close หน้าต่างนี้
Go Top