หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 67 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC644
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ปี 64 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย้บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท                                                                                  

*แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์                                               

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ     

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                      

*ระเบียบกรมทางหลวงชนบทว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาของยานพาหนะ

บนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2548                                    

*ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบทเรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา

เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบท

ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ                                                                                             

*การออกแบบ เขียนแบบ                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ                                                                

*การประมาณราคา                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง                                                                              

*การบำรุงรักษาทาง                                                                                                    

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

*แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                   

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                          

 *รวมแนวข้อสอบงานโยธา

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวงชนบท

Close หน้าต่างนี้
Go Top