หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64  (TBC)

ผู้เข้าชม 601 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC647
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64  (TBC)
ISBN :   978-616-46352-6-5
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร                                                            

*ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร (ที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆ)                                                  

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                            

*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530                                                                     

*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ. 2552                                

*กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560                                                     

*กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                             

*นโยบายต่างประเทศ                                                                                                           

*เขตการค้าเสรี                                                                                                         

*ราคาศุลกากร                                                                                                         

*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)                                                            

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                         

*การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking                                                                            

*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 2.                                                                        

*รวมแนวข้อสอบ ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top