หมวดสินค้าหลัก

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยละเอียด กรมศุลกากร(CA)

ผู้เข้าชม 712 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA030
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยละเอียด ตามหลักสูตรแนวข้อสอบปัจจุบัน กรมศุลกากร(CA)
ISBN :978-616-380-070-1
จำนวนหน้า : 247
พิมพ์ :  มิถุนายน 2562 
รูปเล่ม : รูปเล่ม สันกาว
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ ประวัติกรมศุลกากร
→ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร
→ เขตประกอบการเสรี
→ สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรในเขตประกอบการเสรี
→ การส่งของออกจากเขตประกอบการเสรีไปแสดงต่างประเทศโดยส่วนราชการ 
→ ของต้องห้าม ของกรมศุลกากร ของต้องจำกัด ของกรมศุลกากร
→ ความสำคัญและความเป้นมาของ FTA
→ การคืนอากรตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
→ ขั้นตอนการปฏิบติพิธีการศุลกากร
→ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากรและจรรยาบรรณข้าราชการ
→ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของข้าราชการ
→ แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์งาน
→ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
→ เรื่องความเข้าใจการอ่านบทความ (Reading Comprehension)
→ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกรมศุลกากร
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกรมศุลกากร พ.ศ.2560
→ แนวข้อสอบ ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
→ แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
→ แนวข้อสอบ กฎหมายระหว่างประเทส
→ แนวข้อสอบ ความรุ้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top