หมวดสินค้าหลัก

รองสารวัตรตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายสอบสวน (TTN)

ผู้เข้าชม 97 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TT011
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รองสารวัตรตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายสอบสวน (TTN)
ISBN : 978-616-216-965-6
พิมพ์ : มิถุนายน 2564
จำนวน : 285 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่มสันกาว
 
* พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK *
 
ข้อสอบชุดนี้เจ๋งจนิงๆน่ะครับ
หลักสูตร
> ประมวลกฎหมายอาญา
> ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
> กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
> ความสามารถทั่วไป
> ภาษาไทย
> ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
> พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
> กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
> กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 2551
> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 
สารบัญ
→ แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา
→ แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
→ แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน
→ แนวข้อสอบ พ.รงบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
→ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
→ แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
→ แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่า้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
→ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
→ โจทย์คณิตศาสตร์
→ การวิเคราะห์ข้อมูล
→ การสรุปความจากภาษา
→ การสรุปความจากสัญลักษณ์
→ การสรุปผลเชิงตรรกะ
     แนวข้อสอบภาษาไทย
→ แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
→ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
→ แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
→ แนวข้อสอบ ความเข้าใจภาษา
      แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันติว นิติธนิต

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก-ใน)

Close หน้าต่างนี้
Go Top