หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ลูกมือช่าง (กลุ่มงานบริการ) กรมสรรพาวุธทหารบก ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC650
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ลูกมือช่าง (กลุ่มงานบริการ) กรมสรรพาวุธทหารบก ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                         

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                

*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                  

*ความรู้ด้านช่างยนต์                                                                                                   

*แนวข้อสอบงานช่างไฟฟ้า                                                                                           

*แนวข้อสอบงานซ่อมบำรุง                                                                                         

*แนวข้อสอบงานเครื่องกล                                                                                                      

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.                                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพาวุธทหารบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top