หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 199 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC654
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64(TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                                 

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                              

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561              

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                     

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                      

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC)                                      

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                             

*อาชญาวิทยา                                                                                                           

*ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                                                                                

*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน

เครือข่ายช่วยเหลือชุมชน การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                

*งานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม                                                                      

*ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด                                          

*แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์                    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top