หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 53 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC669
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64(TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า        

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                    

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                             

*เจาะข้อสอบ ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ                                                                          

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                            

*ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)                                                                      

*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                               

*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                           

*การวิจัยและสถิติ                                                                                                       

*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            

*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 

*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                            

*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                          

*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                     

*แนวข้อสอบความรู้ด้านสถิติ                                                                                    

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมเจ้าท่า

Close หน้าต่างนี้
Go Top