หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมประมง ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 212 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC671
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมประมง ปี 64(TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2564
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมประมง                                                                                       

*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                  

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                    

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์                                                                                    

*การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                       

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                               

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประมง

Close หน้าต่างนี้
Go Top