หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานบริการ/พนักงานธุรการ ศูนย์การทหารราบ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 51 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC681
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานบริการ/พนักงานธุรการ ศูนย์การทหารราบ ปี 64 (TBC)
ISBN :  ---- 
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                     

*แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุดที่ 2.                                                          

*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริการ                                                                                   

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                 

*ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                              

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                   

*แนวข้อสอบงานบริการ                                                                                  

*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                       

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                              

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                        

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปชุดที่ 3.                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ศูนย์การทหารราบ

Close หน้าต่างนี้
Go Top