หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปี 64(TBC)

ผู้เข้าชม 72 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC690
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงานราชการเฉพาะกิจ ปี 64(TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone
 
สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
***ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ .ศ. 2560
***แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
***ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
***แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
***พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
***แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
***แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
***ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
***แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
***ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการบริหารงานและจัดการงานทั่วไป
***ความสามารถในการศึกาและการจัดการข้อมูล
***การติดต่อและการประสานงาน
***ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
***แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word,Excell, PPt …)
***แนวข้อสอบการบริหารจัดการสำนักงาน
***แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล
***แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.
***แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.
***แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Close หน้าต่างนี้
Go Top