หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (SP)

ผู้เข้าชม 171 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP031
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (ใช้สอบทุกตำแหน่ง) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (SP)
ISBN :  978-616-216-171-1
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 218 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
 
Δ ความรู้เกียวกับการประปา่วนภูมิภาค (กปภ.)
Δ พ.ร.บ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
Δ ความรู้ความสามารถทั่วไป
Δ ภาษาไทย
Δ ภาษาอังกฤษ
Δ คอมพิวเตอร์
 
แ น ว ข้ อ ส อ บ   เ ฉ ล ย คำ ต อ บ พ ร้ อ ม คำ อ ธิ บ า ย 
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top