หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 125 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC701
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 (TBC)
ISBN :   BB-168
พิมพ์ปี :   กรกฎาคม 2564
จำนวนหน้า : 297 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่มสันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค                                                                               

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล                                          

*แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)      

*ความรู้ด้านการบัญชี

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

*การวิเคราะห์งบการเงิน

*ความรู้ด้านงบประมาณ

*การออกแบบและการวางระบบบัญชี

*การควบคุมภายใน

*ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1

*เจา่ะข้อสอบบัญช ชุดที่ 2

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top