หมวดสินค้าหลัก

พนักงานเดินรถนายสถานี แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยละเอียด การรถไฟแห่งประเทศไทย (CA)

ผู้เข้าชม 64 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA031
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด5%
  • Share รายการสินค้านี้
พนักงานเดินรถนายสถานี แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยละเอียด การรถไฟแห่งประเทศไทย (CA)
ISBN : -- 
จำนวนหน้า : 225
พิมพ์ :   ตุลาคม 2564 
รูปเล่ม :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
→ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 
→ ยุทธศาสตร์ (Strategies)
→ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 7 ตัวชี้วัด
→ อำนาจ หน้าที่ ของการรถไฟแหงประเทศไทย
→ พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๓
→ กลุ่มยุทธศาสตร์
→ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
→ ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
→ บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
→ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
→ จรรยาบรรณของการรถไฟแห่งประเทศไทย
→ รางวัลแห่งปี ๒๕๖๓
→ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
→ อุโมงค์ขุนตาน (KhunTanTunnel)
→ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่ประเทศไทย
→ แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Apptitude Test)
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
→ ข้อสอบ ส่วนของภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงาน
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับนายสถานีรถไฟ
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top