หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)

ผู้เข้าชม 157 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC718
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) (TBC)
ISBN :  978-616-46331-3-1
พิมพ์ปี :   ตุลาคม 2564 
จำนวนหน้า : 277 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน และหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน

*ความรู้ด้านพลศึกษา

*ความรู้ด้านศิลป์

*ความรู้ด้านห้องสมุด

*ความรู้ด้านนาฎศิลป์

*ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ

*การพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา

*แนวข้อสอบ ด้านพลศึกษา

*แนวข้อสอบ ด้านห้องสมุด

*แนวข้อสอบ ด้านนาฎศิลป์

*แนวข้อสอบ ด้านคหกรรมศาสตร์

*รวมแนวข้อสอบ 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top