หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารกรุงไทย ภาค ก+ข ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP032
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารกรุงไทย ภาค ก+ข ใช้สอบทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด (SP)
ISBN : 978-616-216-688-4
พิมพ์ : มีนาคม 2562
จำนวนหน้า : 228 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ ประวัติธนาคารกรุงไทย
+ ประมวล จริยธรรม บมจ.กรุงไทย
+ การเงินการธนาคาร
+ ตลาดการเงิน
+ นโยบายการเงิน
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 18)
+ ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
+ เกร็ดความรู้อาเซียน
+ แนวข้อสอบ + ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN 
+ เกษตรทฤษฎีใหม่
+ แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
+ แบบทดสอบความถนัดทางด้านภาษา
+ เฉลยคำตอบ
+ ความถนัด (Apptitude test)
+ เฉลยละเอียดพร้อมอธิบาย
+ อนุกรมตัวเลข
+ เฉลยละเอียดพร้อมอธิบาย
+ แนวข้อสอบความถนัด (Apptitude test)
+ ความถนัด (Apptitude test)
+ เฉลย
+ เฉลยคำตอบ
+ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
+ เฉลยคำตอบ
+ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
+ แบบทดสอบประเมินบุคลิกภาพตัวบ่งชี้ของมายเออร์ - บริกซ์ (MBTI)
+ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
 
 
++++ พร้อมส่งแบบเล่มเท่านั้น +++++
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ธนาคารกรุงไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top