หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน CHI1002 (CN102) ภาษาจีน 2 (65079)

ผู้เข้าชม 1,247 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CHI1002RU
  • ราคาพิเศษ : 115 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

CHI1002 (CN102)  ภาษาจีน 2

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล และคณะ

พิมพ์ครั้งที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ดินฟ้าอากาศ

บทที่ 2 คุณไม่สบายตรงไหน

บทที่ 3 คุณกำลังทำอะไร

บทที่ 4 คุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหม

บทที่ 5 ผลไม้ของเมืองไทย

บทที่ 6 เทศกาลของประเทศไทย

บทที่ 7 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย

บทที่ 8 เทศกาลของประเทศจีน

บทที่ 9 ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน

บทที่ 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทที่ 11 การท่องเที่ยว

- ภาคผนวก

แนวตอบแบบฝึกหัด

ตัวอย่างข้อสอบ

เรียนภาษาจีนจากการร้องเพลง

ชื่อย่อของคำในภาษาจีน

การจัดกลุ่มอักษรจีน

กฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนระบบใหม่

ประมวลคำศัพท์

ตัวอย่างข้อสอบ HSK

แผนที่ประเทศจีน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล และคณะ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด CHI1002 / CN102

Close หน้าต่างนี้
Go Top