หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW1106 / LAW4062 / LAW2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก (67022)

ผู้เข้าชม 5,703 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1106RU
  • ราคาพิเศษ : 106 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1106 / LAW4062 / LAW2032

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

รศ.กำธร กำประเสริฐ,รศ.สุเมธ จานประดับ

พิมพ์ครั้งที่ 13 / พฤษภาคม พ.ศ.2567 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน  2  ตอน

ตอนที่ 1  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

บทนำ

บทที่ 1  กฎหมายพ่อขุนรามคำแหง

บทที่ 2  กฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย

บทที่ 3  มังรายศาสตร์

บทที่ 4  ข้อความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายตราสามดวง

บทที่ 5  พระอัยการลักษณะผัวเมีย

บทที่ 6  พระอัยการลักษณะมรดก

บทที่ 7  พระอัยการลักษณะโจร

บทที่ 8  พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกัน

บทที่ 9  พระอัยการลักษณะอาญาหลวง

ตอนที่ 2 ระบบกฎหมายหลัก

บทที่ 1 อิทธพลของกฎหมายต่างประเทศและประโยชน์ของการศึกษาประวัติสาสตร์กฎหมายต่างประเทศ

บทที่ 2 ระบบกฎหมายหลัก

บทที่ 3 กฎหมายบาบิโลน

บทที่ 4 กฎหมายของชาวยิว

บทที่ 5 กฎหมายกรีก

บทที่ 6 กฎหมายโรมัน

บทที่ 7 ระบบกฎหมายอังกฤษ

รศ.กำธร กำประเสริฐ,รศ.สุเมธ จานประดับ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1106 / LAW4062 / LAW2032 / LA232 / LW103

Close หน้าต่างนี้
Go Top