หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3006 (LAW3106) กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (65075)

ผู้เข้าชม 1,605 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3106RU
  • ราคาพิเศษ : 170 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3006 (LAW3106)

กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

รายละเอียดตำรา

อ.รชฎ เจริญฉ่ำ

พิมพ์ครั้งที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

ประกอบด้วย

บททั่วไป

บทที่ 1 การใช้ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทที่ 2 การตีความและวิเคราะห์ศัพท์

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา

บทที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกและถ้อยคำสำนวน

บทที่ 5 การดำเนินคดีอาญา

บทที่ 6 สิทธิการฟ้องคดีอาญาระงับ

บทที่ 7 การดำเนินคดีเพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

บทที่ 8 ลักษณะสอบสวน

ดรรชนี

อ.รชฎ เจริญฉ่ำ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3106 / LAW3006 / LA306 / LW308

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top