หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4002 (LAW4102) การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (58230)

ผู้เข้าชม 1,030 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4102RU2
  • ราคาพิเศษ : 85 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4002 (LAW4102)

การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

รศ.สุรชัย สุวรรณปรีชา

พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ

บทที่ 2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ

บทที่ 3 การเตรียมคดี

บทที่ 4 การเตรียมคดีแพ่ง

บทที่ 5 การเรียบเรียงคำคู่ความ

บทที่ 6 การเรียบเรียงคำให้การ

บทที่ 7 การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา

บทที่ 8 การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง

บทที่ 9 การเตรียมคดีในชั้นพิจารณา

บทที่ 10 การซักถามพยาน

บทที่ 11 การทำคำแถลงการณ์

ภาคผนวก

 
รศ.สุรชัย สุวรรณปรีชา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4102 / LAW4002 / LA402 / LW423

Close หน้าต่างนี้
Go Top