หมวดสินค้าหลัก

LAW4003 (LAW4103) กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (63036)

ผู้เข้าชม 847 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4103RU
  • ราคาพิเศษ : 94 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4003 (LAW4103)

กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

รายละเอียดตำรา

ศ.ดร.กรันต์ ธนูเทพ

พิมพ์ครั้งที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติการพัฒนาของกฏหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 2 ความหมายของกฏหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 3 รัฐ

บทที่ 4 องค์กรของรัฐในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

บทที่ 5 การระงับกรณีพิพาทระหว่างรัฐโดยสันติวิธี

บทที่ 6 การระงับกรณีพิพาทโดยวิธีไม่ถึงกับทำสงคราม

บทที่ 7 กฏหมายสงคราม

บทที่ 8 ความเป็นกลาง

 
ศ.ดร.กรันต์ ธนูเทพ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4103 / LAW4003 / LA403 / LW403

Close หน้าต่างนี้
Go Top