หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)

ผู้เข้าชม 161 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB033
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ภาค ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)
ISBN : 978-616-216-894-9
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2564
จำนวนหน้า : 224 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
♥ หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของวิศวกรโยธา
♥ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
♥ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
♥ สรุป สาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และี่แก้ไข
♥ ความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
♥ ความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา
♥ ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
♥ ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและ
   การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันน่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559
♥ แนวข้อสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา
♥ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างโยธาและก่อสร้าง
♥ แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีช่างก่อสร้าง / ช่างโยธา
♥ ตัวอย่างข้อสอบ พื้นฐานวิศวกรรม เรื่อง เขียนแบบวิศวกรรม
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top