หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน POL2107 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น (64109)

ผู้เข้าชม 859 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2107RU
  • ราคาพิเศษ : 106 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
POL2107 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น
รายละเอียดตำรา

อ.ดร.กฤติธี  ศรีเกตุ

พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ

บทที่ 2 วิธีการและระเบียบวิธีในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

บทที่ 3 แนวทางการศึกษาและทฤษฎีสำคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

บทที่ 4 รัฐ รูปแบบการปกครองและสถาบันทางการเมืองของรัฐ

บทที่ 5 การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 6 ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

บทที่ 7 โลกาภิวัฒน์กับประเด็นการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน

อ.ดร.กฤติธี ศรีเกตุ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2107

Close หน้าต่างนี้
Go Top