หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน ENG1001 / EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (63162)

ผู้เข้าชม 1,175 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG1001RU
  • ราคาพิเศษ : 102 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
ENG1001 / EN101
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
รายละเอียดตำรา

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

พิมพ์ครั้งที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 

ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดท้ายบทดังนี้

บทที่ 1 คำนาม(Nouns)

บทที่ 2 คำนำหน้านาม(Determiners)

บทที่ 3 คำสรรพนาม(Pronouns)

บทที่ 4 คำคุณศัพท์(Adjectives)

บทที่ 5 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 6 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 7 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)

บทที่ 9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา(Agreement OF Subjects and Verbs)

บทที่ 10 ประโยคเดี่ยว(Simple Sentences)

บทที่ 11 ประโยคความรวม(Compound Sentences)

บทที่ 12 ประโยคความซ้อน(Complex Sentences)

แบบทดสอบ

เฉลยแบบฝึกหัดและเฉลยแบบทดสอบ 

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1111 / ENG1001 / EN101

Close หน้าต่างนี้
Go Top