หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)

ผู้เข้าชม 157 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC725
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมคุมประพฤติ ปี 64 (TBC)
ISBN : 978-616-46368-2-8
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 64
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง                                                                               

*นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564                                                                   

*นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                                                                                       

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม                                                                         

*แนวข้อสอบ แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                       

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี                                                                                         

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคคล                                                                

*แนวข้อสอบการเงิน บัญชี                                                                                         

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุมประพฤติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top