หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3108 / LAW3008 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 (63139)

ผู้เข้าชม 1,415 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3108RU
  • ราคาพิเศษ : 105 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW3108 (LAW3008) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2
รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

พิมพ์ครั้งที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 2 ภาค 

ภาคที่ 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น

บทที่ 1 หลักเกณฑ์การยื่นฟ้องคดีอาญาและการตรวจคำฟ้อง

บทที่ 2 ไต่สวนมูลฟ้อง

บทที่ 3 การแก้ไขเพิ่มเติมการฟ้องและคำให้การ

บทที่ 4 การขาดนัดของโจทย์ในคดีอาญา

บทที่ 5 การพิจารณา

บทที่ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง

ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา

บทที่ 1 อุทธรณ์

บทที่ 2 ฎีกา

ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3108 / LAW3008 / LA308 / LW309

Close หน้าต่างนี้
Go Top