หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3004 / LAW3104 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (66070)

ผู้เข้าชม 3,343 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3104RU
  • ราคาพิเศษ : 112 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW3004 (LAW3104) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
รายละเอียดตำรา

ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ

พิมพ์ครั้ง 5 ตุลาคม พ.ศ.2566

ประกอบด้วย

บทนำ

บทที่ 1 หมวด 1 บททั่วไป

บทที่ 2 หมวดที่ 2 เขตอำนาจศาล

บทที่ 3 หมวด 3 องค์คณะผู้พิพากษา

บทที่ 4 หมวดที่ 4 การจ่าย การโอนและเรียกคืนสำนวนคดี

แบบฝึกหัดและข้อสอบ

ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3104 / LAW3004 / LA304 / LW305

Close หน้าต่างนี้
Go Top