หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน THA1003 / TH103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน (61169)

ผู้เข้าชม 1,508 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : THA1003RU
  • ราคาพิเศษ : 75 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
THA1003 / TH103
การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
รายละเอียดตำรา

รศ.ประสิทธ์ กาพย์กลอนและคณะ

พิมพ์ครั้งที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด

บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง

บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า

บทที่ 4 คำและการใช้คำ

บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค

บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้

บทที่ 7 การพูดและการเตีรยมตัวเพื่อการพูด

บทที่ 8 การฝึกพูดหรือการซ้อมพูด

บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ

บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี : ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด

บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด

บทที่ 12 การใช้ภาษาในการพูดบางประเภท

มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทและแบบทดสอบ

บรรณานุกร

รศ.ประสิทธ์ กาพย์กลอนและคณะ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด THA1003 / TH103

Close หน้าต่างนี้
Go Top