หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน ENG2002 (EN202) การอ่านตีความ (64133)

ผู้เข้าชม 746 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG2002RU
  • ราคาพิเศษ : 142 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ENG2002 (EN202) การอ่านตีความ

รายละเอียดตำรา

อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล, ผศ.คนึงนิตย์ จันทุรัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 

ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

ตอนที 1 ภาคทฤษฎี มี 5 บท

บทที่ 1 การอ่านแบบสกิมมิง

บทที่ 2 การอ่านแบบสแกนนิง

บทที่ 3 การอ้างอิง

บทที่ 4 การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ

บทที่ 5 การอ่านวิเคราะห์สรุปความ

ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ มี 30 PASSAGE

แนวตอบและเฉลย

อ.ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล, ผศ.คนึงนิตย์ จันทุรัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG2002 / EN202

Close หน้าต่างนี้
Go Top