หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2101 / LAW2001 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ (65118)

ผู้เข้าชม 1,124 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2101RU
  • ราคาพิเศษ : 104 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2101 (LAW2001)

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์

รศ.จุฑามาศ นิศารัตน์

พิมพ์ครั้งที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1  ความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สิน

บทที่ 2  ประเภทของทรัพย์

บทที่ 3  ส่วนควบ  เครื่องอุปกรณ์ ดอกผล

บทที่ 4  บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ

บทที่ 5  การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ

บทที่ 6  การเพิกถอนการได้ทรัพยสิทธิทางทะเบียน

บทที่ 7  การเปลี่ยนแปลง ระดับ และกลับคืนมาซึ่งทรัพยสิทธิ

บทที่ 8  การเรียกร้องสังหาริมทรัพย์เดียวกัน

บทที่ 9  ทรัพย์สินของแผ่นดิน

บทที่ 10  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์

บทที่ 11  แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์

บทที่ 12  กรรมสิทธิ์รวม

บทที่ 13  สิทธิครอบครองและครอบครองปรปักษ์

บทที่ 14  ภารจำยอม

บทที่ 15  สิทธิอาศัย

บทที่ 16  สิทธิเหนือพื้นดิน

บทที่ 17  สิทธิเก็บกิน

บทที่ 18  ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์

รศ.จุฑามาศ นิศารัตน์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2101 / LAW2001 / LA201 / LW204

Close หน้าต่างนี้
Go Top