หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน THA1002 / TH102 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (62063)

ผู้เข้าชม 914 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : THA1002RU
  • ราคาพิเศษ : 65 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

THA1002 (TH102) ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดตำรา

ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส

พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ.2559 จำนวน 8,000 เล่ม

ประกอบด้วย

- วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณศิลป์

- ความเป็นมาของวรรณคดีไทย

- ประเภทของวรรณคดีไทย

 
ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด THA1002 / TH102

Close หน้าต่างนี้
Go Top