หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2002 / LAW2102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (66103)

ผู้เข้าชม 1,906 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2102RU
  • ราคาพิเศษ : 94 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2002 (LAW2102)
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้
รายละเอียดตำรา

รศ.ประโมทย์ จารุนิล

พิมพ์ครั้งที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 คำอธิบายทั่วไป

 บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น

 บทที่ 2  ความหมายของคำว่าหนี้

 บทที่ 3  บ่อเกิดแห่งหนี้

 บทที่ 4  วัตถุแห่งหนี้

ตอนที่ 2 คำอธิบายเรียงมาตรา

 หมวด 1  วัตถุแห่งหนี้ มาตรา 194 - 202

 หมวด 2  ผลแห่งหนี้

ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้ มาตรา 203 - 225

 ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ มาตรา 226 - 232

 ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233 - 236

 ส่วนที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา 237 - 240

 หมวด 3  ลูกหนี้และเจ้าหน้าที่่หลายคน มาตรา 290 - 302

 หมวด 4  โอนสิทธิเรียกร้อง มาตรา 303 - 313

 หมวด 5  ความระงับหนี้

 ส่วนที่ 1 การชำระหนี้ มาตรา 314 - 339

 ส่วนที่ 2 การปลดหนี้ มาตรา 340

 ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้ มาตรา 341 - 348

 ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่ มาตรา 349 - 352

รศ.ประโมทย์ จารุนิล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2102 / LAW2002 / LA202 / LW205

Close หน้าต่างนี้
Go Top