หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)

ผู้เข้าชม 552 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC759
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)
ISBN : 978-61646310-7-6
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2564 
จำนวนหน้า :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับ กอ.รมน.      

*ยุทธศาสตร์ กอ.รมน. พ.ศ. 2560-2564

  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจเทคโนโลยี       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร์ / กอ.รมน.

Close หน้าต่างนี้
Go Top