หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 562 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC761
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ปี 65 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร                                           

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์                                                                                         

*แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์                                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                            

*แนวข้อสอบ สังคมศึกษา                                                                                          

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ    

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                  

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลังฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการ

เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                      

*ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562                                                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                        

*ความรู้ด้านการบัญชี                                                                                                  

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร์ / กอ.รมน.

Close หน้าต่างนี้
Go Top