หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2113 / LAW2013 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (66102)

ผู้เข้าชม 2,670 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2113RU
  • ราคาพิเศษ : 112 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2013 (LAW2113) 

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

รายละเอียดตำรา

ผศ.อภิชัย มานิตยกุล 

พิมพ์ครั้งที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายตั๋วเงิน

บทที่ 2 หมวดที่ 1: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

บทที่ 3 หมวดที่ 2: ตั๋วแลกเงิน

บทที่ 4 หมวดที่ 3: ตั๋วสัญญาใช้เงิน

บทที่ 5 หมวดที่ 4 : เช็ค

บทที่ 6 หมวดที่ 5: อายุความ

บทที่ 7 หมวดที่ 6:ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และเงินหาย

บทที่ 8 สัญญาบัญชีเดินสะพัด

ผศ.อภิชัย มานิตยกุล

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2113 / LAW2013 / LA213 / LW213

Close หน้าต่างนี้
Go Top