หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW2109 (LAW2009) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของได้ในคลังสินค้าประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ (64137)

ผู้เข้าชม 506 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2109RU
  • ราคาพิเศษ : 93 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2109 (LAW2009)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของได้ในคลังสินค้าประนีประนอมยอมความ

การพนันและขันต่อ

รายละเอียดตำรา

รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง

พิมพ์ครั้งที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 

ประกอบด้วย

ความทั่วไป

ยืม(Loan)

บทที่ 1 ยืมใช้คงรูป

บทที่ 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง

บทที่ 3 การกู้ยืมเงิน

บทที่ 4 หลักฐานการใช้เงิน

บทที่ 5 การนำพยานบุคคลเข้าสืบว่ามีการกู้ยืมเงินหรือมีการชำระหนี้

บทที่ 6 ดอกเบี้ย

บทที่ 7 การตกลงรับของแทนเงิน

บทที่ 8 อายุความ

ฝากทรัพย์(Deposit)

บทที่ 1 สัญญาฝากทรัพย์

บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝากทรัพย์

บทที่ 3 อายุความ

บทที่ 4 วิธีเฉพาะการฝากเงิน

บทที่ 5 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

เก็บของในคลังสินค้า(Warehousing)

บทที่ 1 สัญญาเก็บของในคลังสินค้า

บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของนายคลังสินค้า

บทที่ 3 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า

ประนีประนอมยอมความ(Compromise)

บทที่ 1 สัญญาประนีประนอมความ

บทที่ 2 หลักฐานสำหรับใช้ในการฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาล

บทที่ 3 ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความ

บทที่ 4 อายุความ

การพนันและขันต่อ(Gambling and Betting)

บทที่ 1 การพนันและขันต่อ

บทที่ 2 ผลของการพนันและขันต่อ

บทที่ 3 การออกตั๋วเงินหรือเอกสารอย่างอื่นใช้หนี้พนันขันต่อ

            หรือใช้เงินที่ยืมมาเล่นการพนันขันต่อ

บทที่ 4 ข้อยกเว้นของการพนันที่ให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ได้

รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2109 / LAW2009 / LA209 / LW211

Close หน้าต่างนี้
Go Top