หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 300 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC768
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 65 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565 
จำนวนหน้า : 268  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า
*ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก
*แนวข้อสอบ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
*ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
*ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการค้า
*แนวข้อสอบด้านการค้าการลงทุน
*แนวข้อสอบรวมการค้าระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการค้าระหว่างประเทศ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top