หมวดสินค้าหลัก

รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (TBC)

ผู้เข้าชม 920 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC772
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมแนวข้อสอบ MBA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (TBC)

ISBN :   978-616-493702-8
พิมพ์ปี :   ธันวาคม 2563
จำนวนหน้า : 279  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

* รวมแนวข้อสอบ หลายมหาวิทยาลัย

                Øคณิตศาสตร์

               Øการใช้เหตุผลเพื่อการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

               Øความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น

               Øความรู้เกี่ยวกับการตลาด

               Øการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ

               Øการใช้เหตุผล

               Øการจัดการผลิต

               Øการเงิน

               Øภาษาอังกฤษ

               Øบัญชี

 

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท NIDA (Young Executive MBA)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง(Young Executive MBA)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปกติ)

*ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป (ภาคคำนวณ)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

Close หน้าต่างนี้
Go Top