หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 243 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC774
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ปี 65 (TBC)

ISBN :    -  
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 280  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้ด้านการบัญชี การเงิน 

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                              

*แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบการบัญชี การเงิน ชุดที่ 2.                                                                 

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหภาคและจุลภาค)                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                    

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                     

*ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย                                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการเงินทหาบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top