หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (GB)

ผู้เข้าชม 320 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB035
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (GB)
ISBN :978-616-216-874-1
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2563
จำนวนหน้า : 360 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
>> งานวงรอบ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะสั้น
      หรือ เกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด
>> การคำนวณแลพเขียนแผนที่ เป็การคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยพิกัดฉาก
>> หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
>> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดมุมหลักฐานแผนที่ และการรังวัดทำแผนที่
      ด้วยระบบดาวเทียใ กรทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระบบภูมิสารสนเทศ
>> ความรู็เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
     และกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
>> ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือรังวัดทำแผนที่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม กล้องสำรวจแบบต่างๆ
 
สารบัญ
♥ ประวัติกรมที่ดิน
♥ ภารกิจของกรมที่ดิน
♥ วิสัยทัศน์กรมที่ดิน
♥ ความรู้เี่ยวกับวิชาการรังวัด / ช่างรังวัด
♥ ตาราง 1.1 พารามิเตอร์รูปทรงรีอ้างอิง
♥ ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
♥ งานวงรอบ (Traverse)
♥ งานระดับ (Leveling)
♥ การหาระยะทางโดยวิธีทางตรีโกณมิติ
♥ การคำนวณและเขียนแผนที่คำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด
♥ ความเป็นมาของกระบวนการรีโมตเซนซิงในประเทศไทย
♥ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)
♥ สัญลักษณ์แผนที่
♥ ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการรังวัด
♥ แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ รูปถ่ายทางอากาศ
♥ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
♥ พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535
♥ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ (อัตนัย)
♥ แนวข้อสอบ - ข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
♥ ตัวอย่างข้อสอบ - แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่
♥ แนวข้อสอบ - ข้อสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
♥ แนวข้อสอบ - ภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top