หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ศุลการักษ์ กรมศุลกากร ปี 65 (TBC)

ผู้เข้าชม 489 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC784
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ ศุลการักษ์ กรมศุลกากร ปี 65 (TBC)

ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :     มีนาคม 2565
จำนวนหน้า : 277  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                          

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)       

*พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560                                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                               

*ข้อบังคับกรมกุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          

*แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                              

*รวมแนวข้อสอบความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร                                                            

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top