หมวดสินค้าหลัก

นายทหารชั้นประทวน กรมการเงินทหารบก เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด(CA)

ผู้เข้าชม 457 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA035
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
นายทหารชั้นประทวน กรมการเงินทหารบก เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด(CA)
ISBN : -- 
จำนวนหน้า : 267 หน้า
พิมพ์ :   ตุลาคม 2564 
รูปเล่ม :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
สารบัญ
→ ประวัติความเป็นมากรมการเงินทหารบก
→ วิสัยทัศน์ กรมการเงินทหารบก
→ พันธกิจ การบัญชี และการรับ-จ่ายเงิน
→ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 
→ แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
ความสามารถทั่วไป
→ บทที่ 1 ความสามารถทางด้านตัวเลข
     แนวข้อสอบ อนุกรม
     เลขเชิงกล
     เลข Operation
→ บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมู
→ บทที่ 3 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
→ บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล (การสรุปความ)
→ บทที่ 5 เงื่อนไขสัญลักษณ์
→ บทที่ 6 เงื่อนไขภาษา
→ บทที่ 7 เรื่อง อุปมา - อุปไมย
→ สรุปโครงสร้างภาษาไทย (เรื่องที่ออกสอบ)
→ คำราชาศัพท์
→ คำราชาศัพท์ที่ควรทราบ
→ แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
→ แนวข้อสอบ เติมคำในช่องว่าง กลุ่มคำ
→ แนวข้อสอบ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
→ แนวข้อสอบ การเลือกใช้คำ หรือ กลุ่มคำ
→ แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ
→ แนวข้อสอบ การเขียนอธิบายความหมายของคำ
→ จงเลือกคำที่ถูกต้องเติมลงในประโยคข้างล่างนี้
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการเงินทหาบก

Close หน้าต่างนี้
Go Top