หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (GB)

ผู้เข้าชม 307 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB036
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมที่ดิน (GB)
ISBN :978-616-216949-6
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2564
จำนวนหน้า : 222 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> ระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
     และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
>> ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
 
สารบัญ
♥ พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
♥ บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน 
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
♥ แนวข้อสอบ รวมกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
   พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
♥ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
♥ การเก็บ และทำลาย หนังสือราชการ
♥ หลักการเขียนติดต่อราชการ
♥ กาเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
♥ การจัดเก็บเอกสาร
♥ ลักษณะของหนังสือราชการชนิดต่างๆ
♥ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราขการ พ.ศ.2544
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top