หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (TBC)

ผู้เข้าชม 112 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC795
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

(TBC)

ISBN :    --- 
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2562
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*การจัดทำแผน/โครงการ

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

*การประสานงานและการบริการที่ดี                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารจัดการภายในองค์กร

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป

*แนวข้อสอบ ด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top