หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน KOR1001 / KO101 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 (62042)

ผู้เข้าชม 1,046 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KOR1001RU
  • ราคาพิเศษ : 106 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

KOR1001 (KO101) ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1

รายละเอียดตำรา

ผศ.บุญมา พิพิธธนา

พิมพ์ครั้งที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกอบด้วย

บทที่ 1 พยัญชนะ

บทที่ 2 สระ

บทที่ 3 พยางค์

บทที่ 4 การอ่านพยัญชนะตัวสะกด

บทที่ 5 การอ่านการเปลี่ยนแปลงเสียง

บทที่ 6 ฉันเป็นคนเกาหลี

บทที่ 7 สิ่งนี้คือกางเกงใช่ไหมคะ

บทที่ 8 การแนะนำตัวเอง 

บทที่ 9 ลูกสาลี่นี้ราคาเท่าไหร่คะ

บทที่ 10 ช่วงนี้ทำอะไร

บทที่ 11 ไปที่ไหน

บทที่ 12 วันสุดสัปดาห์ทำอะไร

บทที่ 13 ในห้องมีอะไร

บทที่ 14 ตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิ

บทที่ 15 จะดื่มกาแฟไหม

ดรรชนีค้นไวยากรณ์

ดรรชนีค้นคำ

เฉลยกิจกรรม บทที่ 1 - 15

เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 - 15

แบบประเมินผลการเรียน

เฉลยแบบประเมินผลก่อนเรียน

เฉลยแบบประเมินผลหลังเรียน

 
ผศ.บุญมา พิพิธธนา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1115 / KOR1001 / KO101

Close หน้าต่างนี้
Go Top