หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี65 (NV)

ผู้เข้าชม 99 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV998
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ (บัญชี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี65 (NV)
พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2565
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
จำนวน : 268 หน้า
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบ ฯ
         รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
                                           สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
              ว่าด้วยตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินกาคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
             เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ส่วนที่ 5 มาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
             ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศกำหนด
ส่วนที่ 6 หลักการทั่วไป กระบวนการและเทคนิค /
             แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top