หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี65 (NV) VERSION 1 เฉลยข้อสอบภายในข้อพร้อมอธิบาย

ผู้เข้าชม 337 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV001
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

พิมพ์ เมษายน ปี 2565

จำนวน  : 266 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

สารบัญ

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคลฯ 

รวมข้อสอบ 900ข้อ นิติกรปฏิบัติการ                                              

                                  สำนักงานอัยการสูงสุด ใหม่ล่าสุดปี65 (NV)

ส่วนที่ 1 ประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ 3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ส่วนที่ 5 พระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

              และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

              และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 6 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553

ส่วนที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

             และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ 

              และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด

ส่วนที่ 9 รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

             หมวด 13 (องค์กร อัยการ)

            
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top