หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW4109 / LAW4009 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1 (63152)

ผู้เข้าชม 457 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW4109RU
  • ราคาพิเศษ : 171 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW4109 (LAW4009)

คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 1

รายละเอียดตำรา

ผศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกอบด้วย

บทนำ

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543)

 
ผศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW4109 / LAW4009 / LA409 / LW425

Close หน้าต่างนี้
Go Top