หมวดสินค้าหลัก

ตำราเรียน LAW3103 / LAW3003 / LA303 / LW304 กฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว (65143)

ผู้เข้าชม 609 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW3103RU
  • ราคาพิเศษ : 185 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW3103 (LAW3003)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

รายละเอียด

รศ.ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์

พิมพ์ครั้งที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บททั่วไป

ภาคหนึ่ง เรื่อง"การหมั้น"

บทที่ 2 การหมั้น

บทที่ 3 ผลการหมั้น

บทที่ 4 การเรียกร้องค่าทดแทนและอายุความ

ภาคสอง เรื่อง "การสมรส"

บทที่ 5 เงื่อนไขแห่งการสมรส

บทที่ 6 ผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งการสมรส

บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ

บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ

บทที่ 9 การสิ้นสุดแห่งการสมรส

บทที่ 10 บุตร

ภาคสาม เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา"

บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภริยา

ภาคสี่ เรื่อง"ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา"

บทที่ 12 บททั่วไป

บทที่ 13 สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

บทที่ 14 ประเภทของทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

บทที่ 15 การจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

บทที่ 16 หนี้สินของสามีกับภริยา

บทที่ 17 การแยกสินสมรส

รายการอ้างอิง

รศ.ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW3103 / LAW3003 / LA303 / LW304

Close หน้าต่างนี้
×
Go Top